Den Haag! Laten we samen investeren in onze culturele en creatieve sector! En wel nu!

Onze culturele en creatieve sector is van wereldklasse. Versterkt ons innovatief vermogen. Draagt buitengewoon bij aan ons welzijn en onze welvaart. Aan de kwaliteit van ons onderwijs. En aan een gezonde democratie. De culturele en creatieve sector is van groot belang. Voor de toekomst van ons land. Investeer daarom nu in onze culturele en creatieve sector. Voordat we onze internationale koppositie kwijtraken en we straks opnieuw moeten beginnen.

I. Nederland maakt cultuur

Kunst doet niet wat de samenleving vraagt, maar laat ons die van allerlei kanten bekijken. Kunst doet een beroep op onze verbeeldingskracht. Prikkelt. Geeft kleur en smaak. Geeft te denken. Kunst wakkert creativiteit aan. Maakt ons tot zelfdenkende burgers, en draagt bij aan een open, democratische en weerbare samenleving. Ons erfgoed is de kunst van het verleden, onze kunstenaars maken het erfgoed van de toekomst. Voor ons allemaal.

  1. Wij willen dat iedereen onbelemmerd toegang krijgt tot een zo breed mogelijk palet aan cultuurervaringen, zowel fysiek als digitaal. Het beoefenen en beleven van kunst is een grondrecht. 
  2. Wij willen dat iedere Nederlander zijn creatieve talenten kan ontwikkelen. Hoe eerder hoe beter. Daarom moet de overheid meer investeren in kunstonderwijs, culturele programma’s, en lees- en schrijfvaardigheid. Door middel van een divers cultuuraanbod dat reikt tot in de haarvaten van onze samenleving. Alleen zo komt creatief talent tot bloei. 

II. Cultuur maakt Nederland

De culturele en creatieve sector draagt 25,5 miljard euro bij aan onze economie. Dat is 3,7% van ons bruto binnenlands product. Tussen 2015 en 2018 was de creatieve sector – samen met ICT – de belangrijkste aanjager van onze economische groei en werkgelegenheid. De culturele en creatieve sector is goed voor 320 duizend banen, 4,5 procent van onze totale werkgelegenheid. 

Ontwerpers, kunstenaars en andere creatieve makers helpen Nederland vooruit. Ze ondersteunen bedrijven en organisaties bij het oplossen van complexe vraagstukken van morgen, op het gebied van zorg, veiligheid, energie en klimaat. Maatschappelijke transities die vragen om gedragsverandering, bij uitstek het domein van de culturele en creatieve sector. Ontwerpers en kunstenaars zijn specialisten in verandering en het verbeelden van de toekomst. 

  1. Wij willen een overheid die zich opstelt als voorbeeldig en innovatieve opdrachtgever, ook bij grote maatschappelijke uitdagingen.
  2. Wij willen dat de overheid niet-technologische innovatie stimuleert zowel fiscaal als door middel van subsidies

III. Eén visie voor de media en de hele culturele en creatieve sector

Ons land behoort al jaren tot de absolute top op het gebied van media, kunst, cultuur, creativiteit en ontwerp. Het is van het grootste belang dat we blijven investeren in die bijzondere positie en unieke infrastructuur. De coronacrisis laat zien hoe broos die is. Daarom is de culturele en creatieve sector als geheel gebaat bij een samenhangende en duurzame visie. Voor nu en in de toekomst. Want zonder kunst geen verbeelding. Zonder verbeelding geen creativiteit. En zonder creativiteit geen innovatie.

  1. Wij willen dat de overheid bijdraagt aan een weerbare en wendbare culturele en creatieve sector. Met oog voor de fijnmazige culturele infrastructuur. En investeert in de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen en creatief ondernemerschap. Die de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en Code Diversiteit & Inclusie hanteert als leidraad voor een gezonde en inclusieve arbeidsmarkt met een sterke positie voor zzp’ers.
  2. Wij willen een overheid die de culturele en creatieve sector ziet en erkent als vitaal voor onze welvaart en ons welzijn. 

CCS21 is een campagne van Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie, de belangrijkste vertegenwoordigers van de culturele en creatieve sector.